O firmie

Firma KABELKOM powstała w 1992 roku i działa z powodzeniem na rynku polskim jak i zagranicznym. Jesteśmy dystrybutorem sprzętu dla potrzeb telewizji kablowych, a także eksporterem tych urządzeń na rynki zagraniczne. Zajmujemy się dystrybucją urządzeń pomiarowych produkowanych przez firmy: VIAVI (dawniej JDSU, Acterna Wavetek Wandel & Goltermann), Enensys, PROMAX Electronica S.A, Wellav, Sencore oraz US Conec . Posiadamy własny, rozbudowany dział badawczo-rozwojowy, który opracował znane i popularne w całej Europie systemy pomiarowe (ALMS) oraz mierniki (AMS) umożliwiające pomiary i kontrolę wycieków energii elektromagnetycznej z sieci TV kablowych. Oprócz sprzętu pomiarowego w naszej ofercie znajduje się sprzęt potrzebny do budowy sieci HFC, ETH, xDSL, FTTX oraz sieci radiowych (elementy i urządzenia optyczne oraz elektroniczne).

Firma prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz kalibrację sprzedawanych urządzeń, organizuje szkolenia z zakresu TV kablowej, cyfrowej, pomiarów, radiokomunikacji, kompatybilności elektromagnetycznej, techniki mikrofalowej, propagacji fal, anten, kabli, światłowodów oraz świadczy usługi konsultingowe, projektowe i doradcze w tym zakresie.

Kabelkom działając we współpracy z firmą Discovery Europe jest dystrybutorem dekoderów do odbioru kodowanych programów satelitarnych: Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Discovery World, Discovery Historia, TLC oraz Discovery Investigation, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD

W ramach firmy od kilku lat funkcjonuje akredytowane Laboratorium Badawcze KABELKOM (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1149). Laboratorium działa w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej i posiada unikalny w skali Polski i Europy zakres akredytacji, obejmujący:

 • stacjonarne i mobilne pomiary propagacyjne sygnałów z nadajników radiokomunikacyjnych w zakresie 100 kHz – 6 GHz (m. in. w oparciu o zalecenia ITU-R SM.378-7, SM.1708, SM.1875 i CEPT ERC/REC 00(08)
 • stacjonarne i mobilne pomiary wycieków z sieci TV kablowych (w oparciu o PN-EN 58083-8)

Laboratorium przeprowadza pomiary dla sieci TVK w Polsce i Europie, (zgodność z Dyrektywą EMC i krajowymi normami oraz wymaganiami zasadniczymi wynikającymi z tej Dyrektywy) oraz dla operatorów systemów radiokomunikacyjnych. Laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, doświadczoną kadrą specjalizującą się w problematyce pomiarów, projektowania i kompatybilności elektromagnetycznej systemów radiokomunikacyjnych oraz współpracuje z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi. Dzięki temu jest w stanie zaprojektować i wykonać testy nowych systemów radiowych wchodzących do eksploatacji (np. w 2008 Laboratorium przeprowadziło pierwsze w Polsce, kompleksowe testy systemu telewizji moilnej DVB-H). Z naszych usług skorzystali już m.in.:

 • MOTOROLA
 • TP EmiTel
 • AGORA S.A.
 • Polski Operator Telewizyjny (Polsat i TVN)
 • Instytut Łączności o. Wrocław
 • UPC
 • Multimedia Polska
 • SFERANET
 • VALEO
 • TELE-COM Sp. z o.o.
 • Elektrit Sp. z o.o.
 • oraz wiele innych firm

a nasze pomiary wykonywaliśmy we Francji, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Republice Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, Danii, Litwie i Łotwie.

50% energii elektrycznej w Kabelkom pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Otrzymane dotychczas patenty: