PNM Proactive Network Maintenance zmień swoją sieć kablową w rozproszony reflektometr

PNM czyli Proactive Network Maintenance, pro-aktywne utrzymanie sieci to stworzone rozwiązanie przez http://www.cablelabs.com/. Implementacja standardu stworzona przez Viavi Solutions to

Continue Reading →