Energia elektryczna 100% OZE

Z przyjemnością informujemy, że 100% energii elektrycznej zużywanej przez Kabelkom pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo nadwyżka jest zużywana do produkcji energii cieplnej, co daje około 21 320 kW ciepła wykorzystywanego do ogrzewania budynku.