SMD i VNA, testowanie elementów SMD od 100kHz do 20 GHz

CMT SMD to kompleksowy produkt wykorzystujący wektorowy analizator sieci, osprzęt, oprogramowanie i narzędzia do ręcznej, nieniszczącej charakterystyki komponentów 0402. Umożliwia pomiar elementów SMD w szerokim zakresie częstotliwości od 100 kHz do 20 GHz – pierwsze w branży. SMD Test Solution wykorzystuje osprzęt szeregowy i bocznikowy o znanej topologii do wykonywania dokładnych metrologicznie pomiarów dla dyskretnych rezystorów, kondensatorów lub cewek indukcyjnych w rzeczywistych warunkach instalacji. Do testowania nie jest wymagane lutowanie, co skraca czas i zmniejsza koszty testowania komponentów. Jest dostępny do użytku z dwuportowymi analizatorami sieci CMT 20 GHz Cobalt.

Wtyczka oprogramowania VNA do automatycznego usuwania osprzętu (AFR) VNA umożliwia pomiar szerokiej gamy komponentów za pomocą wszechstronnych metod dostosowanych do określonych właściwości osprzętu. Intuicyjne oprogramowanie AFR przesuwa płaszczyznę kalibracji w kierunku trudno dostępnych DUT i prowadzi proces de-osadzania za pomocą metod bramkowania czasowego, filtrowania lub podziału na połowę. Metody te zapewniają użytkownikowi większą dokładność i niezawodność pomiarów w oparciu o testowane komponenty. Wtyczka oprogramowania AFR jest łatwa w użyciu i kompatybilna ze wszystkimi dwuportowymi, dwudrożnymi VNA serii CMT Cobalt oraz dwuportowymi VNA serii Compact.

Wtyczka Automatic Fixture Removal (AFR) wykorzystuje algorytmy usuwania osadzenia klasy metrologicznej w celu wyeliminowania efektów osprzętu w testowanym urządzeniu. CMT oferuje obsługę usuwania osprzętu 2xThrough trzema metodami, które pasują do różnych konfiguracji mocowań:

  • podejście z bramkowaniem czasowym,
  • odpowiednim algorytm filtrowania,
  • metoda Bisect.