Dezynfekcja – błyskawiczna analiza zawartości alkoholu

Near Infrared Spectroscopy (NIRS), czyli spektroskopia w bliskiej podczerwieni, to doskonałe narzędzie do oceny koncentracji alkoholu w środkach dezynfekujących. Skutecznie działanie środka dezynfekującego, zależy od stężenia alkoholu. Efektywność zapewnia odpowiedni poziom alkoholu, musi być wyższy od 60%. Idealna koncentracja to 80% dla etanolu, 75%  dla izopropanolu.

Szybka, nieniszcząca metoda pomiaru koncentracji alkoholu w produkcie ogranicza możliwość zarażenia.
MicroNIR Onsite-W a pomiar stężenia alkoholu:
– pomiar w czasie rzeczywistym,
– nie niszczymy próbki,
– niska waga sprzętu pomiarowego,
– czas pracy 10 godzin na baterii,
– IP65/IP67,
– Bluetooth, USB,
– oprogramowanie do pomiaru.

Wymagane zalecane stężenia na podstawie dokumentów WHO:
– etanol 80%,
– izopropanol 75%.

Nota: micronir-onsite-w-rapid-quantification-ethanol-hand-sanitizers-application-notes-en