Wycieki – patenty europejskie przyznane przez EPO dla Kabelkom

Kabelkom otrzymał potwierdzenia otrzymania patentów europejskich:

– 2519015, dokument 2519015,

– 2384015, dokument 2384015.