Spektrometr MicroNIR PAX-Ux

VIAVI Micronir PAT-Ux zapewnia pomiar w obecności łatwopalnych gazów, par, włókien lub kurzu. Micronir PAT-Ux umożliwia przeniesienie procesu nadzoru, bezpośrednio do miejsc gdzie panuje atmosfera wybuchowa. PAT-Ux posiada certyfikaty ATEX, NEC i IECEx. MicroNIR PAT-Ux do niebezpiecznych miejsc. Urządzenie składa się z dwóch głównych części:

 • głowicy spektrometru,
 • skrzynki zapewniającej podział – barierę.

Urządzenie może pracować:

 • w grupie I, przykładowo w kopalni pod ziemią oraz w części naziemnej,
 • podobnie w grupie II, miejsca które są zagrożone wybuchem gazów, oparów, mgły, pyłów.

Na co pozwala Micronir PAT-Ux? Przyklady zastosowań:

 • produkcja farmaceutyczna,
 • suszenie w złożu fluidalnym pod wysokim ciśnieniem,
 • mieszanie w złożu fluidalnym pod wysokim ciśnieniem,
 • nadzór nad granulacją,
 • pomiar produkcji paszy,
 • nadzór nad żywnością – przetwarzanie ziarna, mąki,
 • analizę wilgoci, białka, tłuszczu, cukru.

Zasilanie 24V, 100mA. Komunikacja interfejs Ethernet.