OneAdvisor 800 instalacja, utrzymanie, konserwacja BTS

OneAdvisor 800 instalacja, utrzymanie, konserwacja BTS. Jedno rozwiązanie. Jeden proces. Jeden raport.

Topologie i infrastruktura sieci LTE i 5G muszą łączyć się płynnie na obiekcie stacji bazowej, aby osiągnąć jak najlepsze parametry transmisji. Aby zintegrować wszystkie elementy w jeden funkcjonujący obiekt, zespoły instalatorów i techników utrzymania używały do tej pory wielu różnych zestawów przyrządów pomiarowych, wielu procedur pomiarowych, a następnie ręcznie scalały swoje raporty. Przy ogromnej liczbie stacji bazowych, które należy zainstalować, taka metoda pracy nie spełnia wymogów dotyczących szybkości i efektywności pracy oraz jej dokładności.

Aby sprostać nowym wymaganiom, firma VIAVI wprowadza miernik OneAdvisor-800 – przenośne rozwiązanie pomiarowe oferujące niespotykaną dotąd prostotę, szybkość i dokładność podczas budowy i kontroli obiektu stacji bazowej. Intuicyjna automatyzacja procesu pomiarowego sprowadza pracę do krótkich sekwencji testów wywoływanych jednym naciśnięciem klawisza.

OneAdvisor łączy kontrolę i walidację światłowodów, analizę kabli i anten oraz testy w eterze (OTA) związane z analizą widma i zakłóceń. Wszystkie testy są przeprowadzane z intuicyjną sekwencją czynności obejmującą wbudowany przewodnik, automatyczną konfigurację, łatwe w interpretacji wyniki pass/fail i pojedynczy pakiet generujący raporty gotowe do oddania zleceniodawcy. OneAdvisor umożliwia zespołom pracującym w terenie wejście na obiekt, szybkie wyjście i otrzymanie zapłaty.

Nota katalogowa ENG oneadvisor-800-brochure-en

Polska wersja noty katalogowej OneAdvisor 800

ZALETY MIERNIKA OneAdviser-800

 • zwiększona efektywność pracy – zastępuje wiele niezależnych narzędzi pomiarowych (np. OTDR, reflektometr do kabli i anten, mikroskop do światłowodów itp.)

 • szeroki zakres zastosowań – obejmuje systemy LTE i 5G oraz różne topologie (makrokomórki, mikro-, nano-pikokomórki, C-RAN i/lub DAS)

 • skalowalność – w miarę wzrostu odpowiedzialności zespołu techników OneAdvisor może sprostać nowym wymaganiom dzięki możliwości użycia nowych modułów

ZALETY AUTOMATYZACJI PROCESU POMIAROWEGO

 • większa dokładność – kompletne plany pomiarów zgodne ze specyfikacją dostawcy usług wraz z dokładnymi pomiarami

 • spójność – procesy pomiarowe i przepływy zadań są definiowane centralnie i przesyłane do przyrządów pomiarowych, eliminując zmienność procedur wykonywanych ręcznie, co daje spójne i powtarzalne wyniki pomiarów niezależnie od umiejętności czy doświadczenia techników.

 • niższe koszty szkolenia – cel szkolenia jest przesunięty na sam proces pomiarowy, co oznacza szybszy i łatwiejszy proces nauki w porównaniu z informacją techniczną, która zabiera więcej czasu i jest przytłaczająca dla nowych techników

 • szybkość – Menedżer Zadań redukuje marnowany przez techników czas potrzebny na zapamiętanie, które pomiary należy wykonać i w jaki sposób

 • pewność i spokój – wyniki pomiarów są automatycznie ładowane do Chmury StartaSync

Automatyzacja procesu pomiarowego z Menedżerem Zadań i StrataSync

Menedżer Zadań firmy VIAVI, czyli oprogramowanie automatyzacji procesu pomiarowego, oferuje zespołom zarządzania siecią i zespołom budowlanym wspomagane przewodnikiem rozwiązanie poprawiające efektywność pracy w terenie przy budowie i utrzymaniu obiektów telefonii komórkowej. Dzięki automatyzacji całego procesu Menedżer Zadań zapewnia wykonanie prawidłowej sekwencji pomiarów, oszczędność czasu i spójne wyniki.

StrataSync

StrataSync jest ulokowanym w Chmurze systemem zapewniającym centralne zarządzanie rozwiązaniami pomiarowymi, w tym zarządzaniem zestawami pomiarów, konfiguracją pomiarów, zarządzaniem danymi i wynikami pomiarów. StrataSync jest zaprojektowany tak, by wyeliminować dyspozycje wyjazdów wysyłane e-mailem, ręczne procedury pomiarowe, ręczne scalanie raportów, dostępność rozwiązań pomiarowych oraz urządzenia wymagające wzorcowania.

Korzystając z automatyzacji procesu pomiarów, podwykonawcy i technicy stacji bazowych mogą z zaufaniem wykonywać pomiary:

 • zgodne z kryteriami pomiaru określonymi przez operatora sieci komórkowej

 • wszystkich interfejsów radiowych (LTE i 5G) i topologii (makro-imikrokomórki, C-RAN i/lub DAS)

 • których wyniki ze wskazaniem FAIL/PASS są automatycznie ładowane do Chmury StrataSync

Kontrola światłowodów

Najczęstszą przyczyną problemów z sygnałami w systemach optycznych jest zabrudzenie złącza lub powierzchni światłowodu, które może łatwo powstać w narażonych na wiatr i inne warunki atmosferyczne obiektach stacji bazowych. Pierwszym zatem krokiem do otrzymania akceptowalnych zmierzonych wartości strat odbicia i strat wtrącenia jest sprawdzenie złączy i końcówek światłowodów za pomocą mikroskopu światłowodowego.

Istnieje wiele mikroskopów firmy VIAVI, które można zintegrować z miernikiem OneAdvisor-800. Jednym z nich jest P5000i. Można go podłączyć do OneAdvisor-800 za pomocą złącza USB i łatwo oraz szybko sprawdzić, czy każde złącze w Twojej sieci komórkowej jest czyste.

Pomiary światłowodów – OTDR

Światłowód jest bazą dla tworzenia infrastruktury 5G i musi być mierzony w celu zapewnienia ogromnej przepływności danych. Dawniej pomiary światłowodów za pomocą reflektometrów w dziedzinie czasu (OTDR) było drogie i skomplikowane. Z modułem VIAVI OTDR pasującym do OneAdvisor-800 pomiary światłowodów na obiektach stacji bazowych jest obecnie proste, szybkie i tanie.

Standardowe pomiary:

 • automatyczne wykrywanie makrozałamań

 • sumaryczna tabela wyników z analizą PASS/FAIL

 • dwukierunkowa analiza OTDR

Najważniejsze cechy:

 • zakres dynamiczny nawet do 37 dB dla włókien jednomodowych i 26 dB dla wielomodowych

 • wersja z czterema długościami fali (850 nm, 1300 nm, 1310 nm 1550 nm) i z dwiema długościami (850 nm i 1300 nm)

 • zintegrowane niemodulowane (CW) źródło światła oraz miernik mocy

 • poziomy graniczne PASS/FAIL wg TIA/IEC

 • pomiar opóźnienia propagacji w światłowodach wielomodowych (TIA-568-C)

 • optymalizowany do pomiarów od 10 MB do 40 GE

 • możliwość certyfikacji sieci w warstwie Tier 2

 • zgodny z IEC 61280-4-1 przy użyciu zewnętrznego kontrolera

 • przygotowany do współpracy z inteligentnym oprogramowaniem optycznym SLM, FTTA-SLM i FTTH-SLM

Pomiary wobulowane – analizator kabli i anten (CAA)

Większość problemów w sieciach komórkowych powstaje na obiektach stacji bazowych: anteny, kable, wzmacniacze, filtry, złącza, sumatory, jumpery itd. Moduł CAA w połączeniu z OneAdviser-800 przeprowadza technika przez pomiar wobulowany potwierdzający spójność systemu i parametry anten. Przyjazny w użyciu interfejs graficzny użytkownika z intuicyjnymi wynikami PASS/FAIL identyfikuje problemy, umożliwiając technikowi łatwe określenie, czy wykonywana instalacja spełnia wymagane kryteria jakościowe.

Główne zastosowania

 • Pomiary przy odbiorze nowych obiektów stacji bazowych

 • Walidacja nowo budowanych systemów DAS

 • Pomiary i odbiór stacji bazowych ze współosiowymi fiderami

Wszystkie mierniki są objęte wieloletnią gwarancją. Kalibracja odbywa się zgodnie z wymaganiami ISO.