Aktualizacja MicroNIR – tworzywa

Dostępna jest nowa wersja biblioteki dla rozpoznawania tworzyw sztucznych, oznaczona numerem 53. Główne zmiany:

  • rozpoznawanie PE, w podgrupach przykładowo PE HD, PE MD,
  • rozpoznawanie PP, w podgrupach z podziałem PP + dodatki.