Podstawowy pomiar OTDR-em

Jak działa OTDR? Optyczny reflektometr w dziedzinie czasu – wysyła impuls. Impuls potrzebuje czasu na dotarcie do końca światłowodu, odbija się od końca linii transmisyjnej i wraca do OTDR-a, na postawie tego czasu oraz prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku – światłowodzie, wyznaczana jest długość światłowodu, tłumienie…

Zasada jest identyczna jak w reflektometrach TDR dla kabli między innymi koncentrycznych.

OTDR-em zmierzymy:

– dystans (distance),

– tłumienie światłowodu (attenuation – fiber loss),

– tłumienie zdarzenia (event loss).

Typowe tłumienie zdarzenia to od 0.2 do 0.5 dB dla złącza, bezodbiciowe tłumienie zdarzenia to spaw od 0,01 do 0.2 dB.

Reflektancja informuje nas ile mocy wróciło do źródła z powodu wystąpienia problemu z transmisją – jest to stosunek mocy wysłanej z ODTR-a, do mocy odbitej na przeszkodzie, ma wartość ujemną, wyrażoną w decybelach. Typowe wartości dla różnych rodzajów konektorów wahają się od -45 dB do -65 dB, odpowiednio -45 dB polerowane, -55 db ultra polerowane, -65 dB kątowe polerowane.

Graniczne wartości, kiedy OTDR wyświetli informacje o błędzie:

– spaw, tłumienie większe od 0,3 dB,

Spaw (fusion splice) lub zagięcie/zgniecenie światłowodu (macrobed).

– złącze, tłumienie większe od 0,5 dB,

Złącze lub mechaniczny spaw (mechanical splice).

– reflektancja > -35 dB, -65 dB jest lepsze od -35 dB.

Odbicie, reflektancja.

OTDR potrafi rozpoznać zdarzenie i odpowiednio go zaprezentować, tak aby przyśpieszyć pracę: