Analizator 5G

VIAVI CellAdvisor 5G to prosty w użyciu, innowacyjny analizator stacji bazowych. Idealny do użycia w warunkach polowych, przeznaczony do walidacji, budowy sieci 5G. CellAdvisor to połączenie analizatora widma czasu rzeczywistego z analizatorem wiązki anteny 5G, możliwością testowania optyki, kabli, zakłóceń, interferencji, intermodulacji. Model 5G pozwala na analizę sygnałów radiowych 5G, analizę zakłóceń, inspekcję optyki. Dodatkowym atutem jest kompatybilność ze StrataSync, chmurą dla sprzętu pomiarowego. Zalety:

 • instalacja, odbiór, utrzymanie stacji 5G,
 • analiza i walidacja wiązek masowych MIMO,
 • interfejs CPRI,
 • analiza sygnałów RF,
 • weryfikacja interfejsów fronthaul i RRH z użyciem CPRI,
 • analiza czasu rzeczywistego w paśmie do 100 MHz,
 • testowane, sprawdzenie interfejsów optycznych, koncentrycznych,
 • zdalna konfiguracja, zarządzanie licencjami poprzez StrataSync,
 • detekcja PIM, analiza zakłóceń w tym samym urządzeniu,
 • zautomatyzowane raporty z wykonanych testów,
 • pasma FR1 i FR2, odpowiednio do 9 kHz do 6 GHz i od 24GHz do 40 GHz,
 • RBW od 1 Hz do 3 MHz,
 • współpraca z GPS,
 • skaner kanałów,
 • analizator sygnałów 5G.

Kształtowanie wiązki, przykładowa wizualizacja…

Analiza widma…

Specyfikacja CellAdvisor 5G CA5000…
celladvisor-5g-specifications-data-sheets-en