EuroLab, CrimeLab zapraszamy na stoisko i prezentacje

Zapraszamy do odwiedzenie stoiska Kabelkom podczas targów EuroLab oraz CrimeLab.

Nasze prezentacje:

13 marca 2019

14:30 – 15:15 Detekcja materiałów wybuchowych, narkotyków – wynik badania po 1 sekundzie
Organizator: KABELKOM Sp. z o.o.
Sala Mickiewicza

KABELKOM przedstawia wyjątkowe spektrometry bliskiej podczerwieni MicroNIR firmy VIAVI. Spektroskopia NIR jest wykorzystywana w badaniach naukowych, do identyfikacji surowców (przemysł chemiczny, spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny), wykrywania substancji nielegalnych lub niebezpiecznych (narkotyki, materiały wybuchowe), do kontroli procesu suszenia, mieszania i granulacji.

Spektrometria NIR ma wiele zalet: prostotę wykorzystania (wystarczy krótkie przeszkolenie), nieinwazyjne badanie próbek, brak konieczności przygotowania próbek do badania (użycia rozpuszczalników), praca z próbkami w opakowaniu (torebka foliowa), krótki czas analizy, możliwość analizy cieczy, ciał stałych, proszków, granulatów, tabletek itd. MicroNIR to wyjątkowe urządzenie na rynku spektrometrów dzięki wysokiej jakości, niezawodności, powtarzalności wyników, dużej odporności mechanicznej, małej wadze i rozmiarom, możliwości sterowania za pomocą komputera lub tabletu (przewodowo/bezprzewodowo). Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych filtrów LVF, używanych na satelitach, spektrometry MicroNIR nie zawierają żadnych części ruchomych, co pozwala na ich użycie również w terenie (magazyny, składy, kontrole przeprowadzane przez służby celne, skarbowe, policję itp.).


14 marca 2019

9.00 – 9.45 I część: Stała dielektryczna – badanie materiałów
Organizator: KABELKOM Sp. z o.o.
Sala Mickiewicza

Stała dielektryczna – badanie materiałów
Dielektryki odgrywają ogromną rolę w życiu codziennym. Laminaty dielektryczne służą do budowy urządzeń elektronicznych. Anteny są wyposażane w osłony dielektryczne chroniące je przed wpływem czynników atmosferycznych, a kondensatory są zbudowane z dielektryków. Pomiary stałej dielektrycznej (przenikalności elektrycznej) pozwalają kontrolować parametry materiałów używanych w przemyśle. Firma KABELKOM oferuje przyrząd do pomiaru stałej dielektrycznej (epsilometr), mierzący parametry materiałów nawet do 6 GHz. Epsilometr jest zbudowany w oparciu o nowoczesny wektorowy analizator sieci firmy Copper Mountain Technology, analizator dielektryczny firmy Compass Technology Group oraz wyrafinowane oprogramowanie do analizy wyników pomiarów. Do pomiarów wykorzystano udoskonaloną, nieinwazyjną metodę pojemnościową, charakteryzującą się lepszą dokładnością i uproszczoną kalibracją. Możliwe jest testowanie próbek materiałów o grubości od 0,3 mm do 3 mm, a maksymalna wartość przenikalności elektrycznej może być równa 25.

9.00 – 9.45 II część: Sieci mikrofalowe 5G
Organizator: KABELKOM Sp. z o.o.
Sala Mickiewicza

Sieci mikrofalowe 5G
Nowo projektowane systemy radiokomunikacji ruchomej 5G, obejmujące Internet Rzeczy (IoT) i będące podstawą Sieciowego Społeczeństwa (Network Society), będą wykorzystywać częstotliwości mikrofalowe leżące powyżej 6 GHz. Konieczne będą zatem pomiary sygnałów, urządzeń, anten i torów antenowych za pomocą sprzętu, który obejmuje ten nowy zakres częstotliwości. Firma KABELKOM ma w swej ofercie nowoczesne mierniki CellAdviser firmy VIAVI, pozwalające na pomiary parametrów urządzeń IoT i nadawanych przez nie sygnałów, analizę widma elektromagnetycznego w czasie rzeczywistym (analizator widma), pomiary zakłóceń (, zasięgów stacji bazowych (z wizualizacją na mapie) oraz wiązek emitowanych przez anteny stacji bazowych w pasmie poniżej 6 GHz oraz w pasmie 24-52 GHz. Mierniki CellAdvisor są przenośnymi i lekkimi urządzeniami o przystępnej cenie z wbudowanym odbiornikiem GPS i kolorowym ekranem, ułatwiającymi i skracającymi uruchamianie i serwisowanie sieci komórkowych, lokalizację zakłóceń radioelektrycznych, kontrolę rzeczywistego zasięgu użytecznego oraz parametrów stacji bazowych, a także parametrów terminali ruchomych i modułów IoT.