Unicable, Satcr, dCSS, JESS, Unicable II vs Promax Ranger

Unicable, Satcr, dCSS, JESS, Unicable II to standardy konwerterów/komunikacji/protokołów wspierane przez określone w nocie Ranger-y.

Mierniki Promax-a kompatybilne są z EN50949, EN50607:

  • EN-50494 -> SATCR, UNICABLE,
  • EN-50607 -> dCSS, JESS, UNICABLE II.

Mierniki zgodne z “Wide band LNB Compatibility”.