Akredytacja do 12.10.2022

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

LABORATORIUM BADAWCZEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY

Nr AB 1149

Potwierdza się, że:

“KABELKOM” Sp. z o.o. Joint Venture

LABORATORIUM BADAWCZE KABELKOM

ul. Bukowa 30-43-300 Bielsko-Biała

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1149

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 1149

Certyfikat akredytacji ważny do dnia 11.02.2022

Akredytacji udzielono dnia 12.02.2010

Warszawa, dnia 8 listopada 2017 roku