XPERTrak rozwiązanie najważniejszych problemów DOCSIS/HFC

 

XPERTrak to kolejny krok lidera systemów pomiarowych Viavi. XPERTRak, system koreluje dane z wielu systemów (min. PathTrak), urządzeń (modem kablowy, nod) aby przedstawić QoE sieci HFC. Wsparcie Remote PHY, wirtualizacji, integracja mierników pozwala szybko naprawić problemy związane z działaniem sieci.

Opis systemu PDF

Usługi XPERTrak PDF

PNM:

Zamien sieć HFC w reflektometr do pomiaru całej infrastruktury sieciowej