InterferenceAdvisor analizator interferencji, szumów, intermodulacji

Analizator interferencji InterferenceAdvisor czyli system ekspercki wspomagający wyszukiwanie zakłóceń, źródeł szumu, intermodulacji…

System integruje szereg rozwiązań, wspomagających użytkownika podczas wyszukiwania źródeł zakłóceń.

Ekspercka aplikacja EagleEye ułatwia wyszukiwanie zakłócenia, poprzez komunikaty informujące kierowcę gdzie ma pojechać. wszystkie dane są logowane.

Po znalezieniu, zostaje naprawa uszkodzenia lub usunięcie źródła zakłócenia.