Produkcja piwa, praktyczne zastosowania MicroNIR – optymalizacja procesu produkcji

Zastosowanie MicroNIR-a w przemyślę piwowarskim?

Micro NIR pozwala na:
– rozpoznanie materiałów potrzebnych do produkcji np. jęczmień, słód, chmiel, drożdże,
– nadzór nad procesem mielenia – śruta słodowa,
– pomiar procesu zachodzącego w np. kadzi zaciernej,
– nadzór nad procesem słodowania,
– testy zacieru, brzeczki przedniej,
– procesu chmielenia,
– gotowania/warzenia,
– ocena jakości wyprodukowanego wyrobu.

Sam pomiar jest:
– bezinwazyjny,
– nie niszczy próbki,
– możliwość pomiaru poprzez opakowanie – butelka.