NIR vs mięso

Zastosowanie MicroNIR-a w przemyślę mięsnym.

Micro NIR mierzy, rozpoznaje między innymi:
– wiek bydła,
– kruchość mięsa,
– czy mięso było mrożone/nie mrożone,
– mrożone/rozmrożone/mrożone,
– pozwala na rozpoznanie jaką paszą było karmione bydło,
– pozwala określić zawartość białka, tłuszczu, popiołu.

Sam pomiar jest:
– bezinwazyjny,
– nie niszczy próbki,
– możliwość pomiaru poprzez opakowanie.

Możliwy jest nadzór np mięsa podczas procesu mielenia, przetwarzania.