PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – KONTROLA ZASIĘGU NADAJNIKÓW

Żyjemy w świecie otoczonym elektroniką. Ogromny wpływ na nasze codzienne życie wywiera Internet. Nie wszyscy jednak w naszym społeczeństwie mają do niego dostęp. Powoduje to tzw. wykluczenie cyfrowe i niemożność korzystania z wielu usług dostępnych w sieci. Aby zapobiec niekorzystnemu zjawisku rozwarstwienia społecznego, wynikającego z nierównego dostępu społeczeństwa do usług informatycznych, Unia Europejska przeznaczyła znaczne środki na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Ze środków tych korzystamy również w Polsce. Gminy ogłaszają przetargi na wykonanie sieci radiowych, za pomocą których osoby do tej pory wykluczone będą mogły uzyskać dostęp do sieci. Warunkiem, jaki jest stawiany, jest pokrycie zasięgiem radiowym co najmniej 95% obszaru gminy. Od spełnienia między innymi tego warunku zależy prawidłowe rozliczenie dotacji unijnych. Niespełnienie powyższego warunku może oznaczać konieczność zwrotu unijnych pieniędzy.
Żyjemy w świecie otoczonym elektroniką. Ogromny wpływ na nasze codzienne życie wywiera Internet. Nie wszyscy jednak w naszym społeczeństwie mają do niego dostęp. Powoduje to tzw. wykluczenie cyfrowe i niemożność korzystania z wielu usług dostępnych w sieci. Aby zapobiec niekorzystnemu zjawisku rozwarstwienia społecznego, wynikającego z nierównego dostępu społeczeństwa do usług informatycznych, Unia Europejska przeznaczyła znaczne środki na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Ze środków tych korzystamy również w Polsce. Gminy ogłaszają przetargi na wykonanie sieci radiowych, za pomocą których osoby do tej pory wykluczone będą mogły uzyskać dostęp do sieci. Warunkiem, jaki jest stawiany, jest pokrycie zasięgiem radiowym co najmniej 95% obszaru gminy. Od spełnienia między innymi tego warunku zależy prawidłowe rozliczenie dotacji unijnych. Niespełnienie powyższego warunku może oznaczać konieczność zwrotu unijnych pieniędzy.

Jedyną pewną metodą określenia zasięgu nadajnika lub sieci nadajników są pomiary propagacyjne. Wiele osób lub firm uważa, że wystarczy symulacja komputerowa zasięgu w oparciu o moc nadajnika i charakterystykę promieniowania anteny. Jest to bardzo nieprofesjonalne podejście do tego zagadnienia. Doświadczeni radiowcy wiedzą, że symulacja stanowi tylko pewną wskazówkę, gdzie możemy się spodziewać zasięgu. Symulacja nie daje natomiast żadnej gwarancji, że na określonym obszarze łączność będzie możliwa. Tylko pomiar jest w stanie zweryfikować poprawność projektu i budowy sieci radiowej.

 

Akredytowane Laboratorium Badawcze KABELKOM oferuje pomiary zasięgu nadajników w oparciu o pomiar natężenia pola elektrycznego oraz innych parametrów, takich jak np.. stopa błędów BER. Dysponujemy specjalistycznymi wozami pomiarowymi, wyposażonymi w maszty antenowe i sprzęt służący do pomiarów natężenia pola elektrycznego i innych parametrów sygnału radiowego. Oferujemy nasze usługi pomiarowe dla wszystkich gmin oraz firm projektujących i budujących sieci radiokomunikacyjne w oparciu o dotacje z Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz