Mierniki z serii DSAM

Miernik terenowy z serii WavetekTM

Nowe modele miernika DSAM DOCSIS 3.0 są najlepsze w klasie przyrządów łączących pełne testy systemu DOCSIS 3.0 z potężnym miernikiem poziomu sygnału i analizatorem QAM.

Cechy charakterystyczne

Testowanie 8 downstreamów i 4 upstreamów w systemie DOCSIS 3.0 (schemat 8 X 4)

Testowanie przepływności usług powiązanych (bonded services)

Przepływność do 304 Mbps w kanale dosyłowym i 120 Mbps w kanale zwrotnym (nośne 6 MHz)

Przepływność do 400 Mbps w kanale dosyłowym i 120 Mbps w kanale zwrotnym (nośne 8 MHz)

Standard portu Gigabit Ethernet

Dostępne opcjonalne testowanie przepływności Gigabit Ethernet

Ulepszona opcja testowania nośnej cyfrowej

Standardowy pomiar BER sygnału wideo z głębokim przeplotem (Deep Interleave)

Zakres pomiaru MER do 45 dB

Możliwość pomiaru DQI (tzw. indeks sygnału cyfrowego)

Kompatybilność z MoCA

Certyfikaty zgodności z Cable Labs

Wsteczna kompatybilność z DOCSIS 1.0, 1.1 i 2.0

Zawiera wszystkie opcje pomiarowe i funkcje poprzednich modeli

W pełni wyposażony miernik poziomu mocy sygnału z analizą QAM i zintegrowanym modemem DOCSIS

Redukuje wizyty techników na sieci

Zwiększa wydajność pracy techników

Opcja testu certyfikacji gniazda (Home Certification)

Spójne i dokładne pomiary wspomagane przez oprogramowanie Tech Complete TPP

Wydajne diagnozowanie usterek w usługach za pomocą funkcji DQI, QAM Ingress i VoIP Check

Lekki, wytrzymały i odporny na warunki pogodowe – dostosowany do pracy w terenie

Zdalna obsługa miernika ze spójnym i dokładnym raportowaniem wyników pomiarów za pomocą Tech Complete TPP

Wydajny mikroprocesor i kolorowy wyświetlacz umożliwiające szybki start miernika i kryształowy obraz na ekranie (obecnie wysyłany jako DSAMXT)

Zakres od 4 do 1000 MHz z opcjonalnymi diplekserami 42 MHz, 65 MHz lub 85 MHz dla kanału zwrotnego

ZASTOSOWANIA

Przeprowadzanie pełnych testów jakości systemu DOCSIS 3.0

Testowanie powiązanych nośnych w schemacie 8 x 4

Diagnozowanie nośnych cyfrowych QAM – wykrywanie i eliminacja chwilowych usterek w usługach HDTV i HSD z unikalnymi funkcjami DQI, QAM Ingress i VoIP Check firmy JDSU

Znajdowanie ingresu w kanale zwrotnym

Weryfikacja jakości usług – kwalifikacja jakości i dostępności poprzez generację usług głosowych, modemowych i cyfrowej TV w czasie instalacji

Raporty opcji Home Certification – dzięki niej ustanawia spójne procedury instalacji i obsługi, by zredukować liczbę wizyt techników na sieci

Testowanie wcześniejszych systemów DOCSIS 1.X i 2.0

Bezinwazyjna wobulacja kanału dosyłowego i zwrotnego

Pomiary sygnałów TV analogowej i cyfrowej

Testowanie abonenckich usług ethernetowych

Korelowanie wystąpienia szumu/zakłóceń w kanale zwrotnym z usterkami usług za pomocą systemu

PathTrak i opcji Field View i demodulacji QAM na kartach RPM-3000

Segmentacja/lokalizacja problemów HSD i VoIP miedzy siecią HFC i szkieletową siecią IP za pomocą unikalnej funkcji VoIP Check firmy JDSU

CECHY KLUCZOWE

Testowanie DOCSIS 3.0 w schemacie powiązania 8 x 4

Pomiar nośnych cyfrowych z akresem MER do 45 dB

Zintegrowany przedwzmacniacz dla skanowania ingresu na poziomie -45 dBmV oraz diagnozowania kanału zwrotnego

Pełne testowanie nośnych DOCSIS z pomiarem MER, BER, przepływności, utraconych pakietów, jittera i opóźnienia DQI – indeks jakości cyfrowej pomagający znaleźć i wyeliminować chwilowe problemy z sygnałem

Test Home Certification ułatwiający wypełnienie programu pomiarów i redukujący liczbę wizyt techników na sieci

QAM Ingres – znajduje szum i sygnały zakłócające w paśmie zajmowanym przez nośną QAM

Opcja VoIP Check – umożliwia określenie jakości rozmów w skali MOS i rozdziela usterki między sieci HFC i IP

24-godzinne testowanie jakości – pomiar przydźwięku, C/N, MER, BER i poziomów mocy sygnalu

Wydajna analiza widma Generator sygnału zwrotnego 16/64 QAM

Obudowa odporna na wstrząsy i warunki pogodowe

Konfiguracja planu kanałów i testó poprzez oprogramowanie TechComplete TPP

W pełni funkcjonalny analizator QAM i tester analogowy

NIEKTÓRE OPCJE LUB FUNKCJE SĄ OPCJONALNE LUB ZALEŻĄ OD TYPU MODELU – SZCZEGÓŁY W BROSZURZE ZBIORCZEJ LUB PROSIMY O KONTAKT W CELU USTALENIA, CZY DANA OPCJA JEST DOSTĘPNA W KONKRETNYM MODELU URZĄDZENIA