ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE TO ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE…CZY NAPRAWDĘ?

Technologia Plug-and-Play jest w użyciu już od dłuższego czasu. Dzięki niej osoby niemające przygotowania technicznego mogą unowocześniać i rozszerzać możliwości działania posiadanych urządzeń elektronicznych. Wszyscy lubimy funkcję Plug-and-Play, ponieważ umożliwia aktywację nowej opcji urządzenia w szybki i prosty sposób. Jak sama nazwa wskazuje, należy po prostu zestawić połączenie i urządzenie jest gotowe do użytku.

Piękno rozwiązania Plug-and-Play rozciąga się również na firmowe centra danych. Ciągle rozwijające się technologie sieciowe, duża liczba urządzeń przypadających na użytkownika i zwiększone wykorzystanie aplikacji wymagających szerokiego pasma transmisji (takich jak strumieniowa transmisja obrazu) zwiększają zapotrzebowanie na szybszą transmisję danych. Operatorzy sieci zawsze szukają sposobów zwiększenia prędkości, dodania światłowodów i łatwiejszego przystosowania swoich sieci do nowych technologii.

Z tego powodu zbytnio nie rozgorzała debata dotycząca połączeń za pomocą światłowodów wielowłóknowych i jednowłóknowych. Transmisja wielowłóknowa (znana tez pod nazwą optyki równoległej) oferuje znaczne korzyści w porównaniu z jednym włóknem: mniejszą zajmowaną przestrzeń, łatwiejszą skalowalność, bardziej elastyczną konfigurację i – oczywiście – potencjał dla większej pojemności/szybkości transmisji. Jednak cała sieć jest tylko tak mocna (szybka), jak jej najsłabsze (najwolniejsze) łącze. Parametry sieci często zależą od fizycznego połączenia dwóch światłowodów. Wprowadźmy złącze MPO.

Co to jest złącze MPO i dlaczego jest używane częściej niż kiedykolwiek w przeszłości?

Złącze MPO (Multi-fiber Push On) jest specyficznym typem złącza wielowłóknowego, używanym od kilku lat, które staje się coraz bardziej popularne w centrach danych i firmach. Choć wielo- i jednowłóknowe złącza mają w przybliżeniu podobny rozmiar, ich wnętrza mocno się różnią. Jak sugeruje nazwa złącza, złącze jednowłóknowe mieści jedno włókno wewnątrz ceramicznej ferruli, podczas gdy złącze wielowłóknowe zawiera układ wielu włókien (8, 12, 24, 48 lub 72 włókna) w poprzek ferruli pojedynczego włókna.

Złącza MPO mogą posiadać bolce (złącze męskie) lub ich nie posiadać (złącze żeńskie), przy czym bolce w złączu męskim pasują do otworów w złączu żeńskim. Takie połączenie ułatwia dopasowanie końcówek światłowodów tak bardzo, jak to tylko możliwe, aby zminimalizować straty sygnału.

Unikalnym rozwiązaniem złącza MPO jest jego “klucz” – zgrubienie po jednej stronie złącza, które ułatwia technikom prawidłowo sparować kable i złącza w celu zachowania ich odpowiedniej biegunowości. Klucz pomaga utrzymać prawidłową biegunowość włókien, która jest krytyczna dla wielu włókien w jednym złączu. Jeśli z tego opisu wydaje się, że złącza MPO są bardziej skomplikowane, to tak właśnie jest. Złożoność niesie jednak ze sobą następujące korzyści:

  • większa prędkość – równoległa optyka przesyła dane inaczej niż złącza jednowłóknowe dzięki wielu włóknom zamiast jednego; takie podejście wspomaga wyższe przepływności wymagane we współczesnych centrach danych,

  • gęstość portów – złącze MPO zajmuje tyle samo miejsca, co złącze jednowłóknowe, lecz może obsługiwać cztery obwody zamiast jednego – wielka zaleta w stojakach centrów danych, gdzie miejsce jest na wagę złota,

  • większa elastyczność – wracając do pomysłu Plug-and-Play, złącza MPO eliminują konieczność spawania kabla światłowodowego; złącze MPO staje się miejscem, w którym operatorzy sieci mogą łatwo dodać lub zamienić inne złącza specyficzne dla danego typu sprzętu. podobnie jak gniazdo elektryczne jest w stanie przyjąć różne wtyczki,

  • łatwość migracji – ponieważ ciągle rośnie popyt na szybką transmisję danych, bardziej tradycyjne jednowłóknowe złącza nie są w stanie mu sprostać; architektury sieci wykorzystujące złącza wielowłóknowe oferują możliwość zwiększania pojemności w miarę wzrostu przepływności (np. od 10 G do 40G, a nawet 100G) bez całkowitej konieczności wymiany istniejącego sprzętu.

Jakie korzyści dla techników wynikają z zastosowania złączy MPO?

Złącza wielowłóknowe to nie tylko wielka rzecz dla użytkowników końcowych i operatorów/zarządców sieci. Ułatwiają one życie technikom utrzymującym codziennie sieci:

  • mniej uciążliwa praca w ograniczonej przestrzeni – nikt nigdy nie powiedział, że centra danych są przestronne; w rzeczywistości są ciasne, a złącza MPO wykorzystują mniejszą przestrzeń niż wymagana liczba złączy jednowłóknowych; dla technika oznacza to łatwiejszy montaż i utrzymanie,

  • skrócony czas i mniejsze problemy – złącza MPO umożliwiają technikom podłączyć 12, 24, 48 czy nawet 78 włókien tak szybko, jak jedno włókno; mając złącze MPO, technik nie musi nigdy więcej spawać ponownie kabla,

  • krótszy czas znajdowania usterek – ręczna praca z jednowłóknowymi złączami zwiększa szanse na popełnienie błędu; znacznie łatwiej i szybciej wymienia się lub rekonfiguruje złącza wielowłóknowe, lecz, co ważniejsze, sprawdzenie łączy lub znalezienie usterki zajmuje mniej czasu.

Reflektometr dla MPO?

Czy złącza MPO mają specjalne wymagania?

Złącze MPO jest z pewnością bardziej skomplikowane niż złącze jednowłóknowe, ale nie jest to bardzo uciążliwe. Jak wcześniej wspomniano, zapewnienie prawidłowego dopasowania między złączami z bolcami i otworami jest bardziej delikatnym problemem, w szczególności z powodu sprężyn w złączach, które maja zapewnić docisk obu części.

Biegunowość ma również duże znaczenie, ale zauważając położenie klucza na każdym złączu, dokumentując biegunowości od jednego końca do drugiego i przestrzegając standardowego procesu, można sobie z tym łatwo poradzić. Podczas gdy utrzymywanie czystości końcówek włókien jest ważne dla wszystkich złączy światłowodowych, jest to szczególnie ważne dla złączy wielowłóknowych. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele nowych narzędzi, które ułatwiają kontrolę i pomiary złączy MPO wg ustanowionych standardów. Same standardy (zalecenia) również ulegają ewolucji, aby wprowadzić odpowiednie wymagania jakościowe dla złączy MPO.

Podobnie jak technologia Plug-and-Play dla elektroniki użytkowej, złącza MPO obiecują łatwiejszy i szybszy sposób na zarządzanie fizycznymi połączeniami w sieci. Złącza te nie są nową technologią, ale firmy zaczęły ich używać nie tylko w sieciach szkieletowych, ale również przy obsłudze serwerów i switch’ów. Początkowa konfiguracja i pomiary złączy MPO mogą być trochę bardziej skomplikowane, lecz korzyści z ich użycia znacznie przewyższają wspomniane niedogodności.